Bölüm Tanıtımı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 yarıyıldan oluşan 4 akademik yıldır. Eğitim müfredatı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (FTRÇEP) kriterleri temel alınarak hazırlanmış olup, nitelikli bir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans eğitiminin tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.
Bölümümüzde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmekte olup program dili Türkçe’dir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar “ Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Lisans Diploması ” derecesi ve “Fizyoterapist ” unvanı alırlar.
Sağlık sektörü, günümüzde tüm dünya için stratejik öneme sahiptir. Sağlık, insanlık var oldukça ihtiyaç duyulan bir hizmet olmaya devam edicektir. Bu yüzden sağlık hizmetlerine olan talep artarak devam etmektedir. Bu alanda hizmet vericek öğretim elemanlarının niteliği ve sağlığın insan hayatını doğrudan etkilemesi nedeniyle kritik önem kazanmaktadır. Öğrenci merkezli olan Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyom Bölümü’nün programı, çeşitli seçmeli ders olanağı sunularak öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve beceri edinmelerini sağlar. Ayrıca öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere ve değişim programlarına katılımları özendirilmekte ve desteklenmektedir.
Mezunlarımız,  koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite ya da devlet hastanelerinde, termal kaplıca rehabilitasyon merkez veya spor kulüplerinde istihdam edilebilirler. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı mezunları Sağlıklı Yaşam & Egzersiz Danışma Merkezi, yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurma olanakları bulunmaktadır. Akademik alanda ilerlemek isteyen mezunlarımız lisanüstü eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde veya ilgili bölümlerin anabilim dallarında öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler.