Araştırma Alanları

ARAŞTIRMA ALANLARI
  • Ortopedik fizyoterapi
  • Geriatrik fizyoterapi
  • Nörolojik fizyoterapi
  • Onkolojik fizyoterapi
  • Kardiyopulmoner fizyoterapi
  • Pediatrik fizyoterapi 
  • Kadın sağlığında fizyoterapi
  • Sporcu sağlığında fizyoterapi
  • Protez ortez rehabilitasyonu
  • Romotolojik rehabilitasyon