Program Eğitim Amaçları

Fizyoterapi Rehabilitasyon eğitimi benimsenen uluslararası standartlarda, en az dört yıl lisans düzeyinde eğitim alan mesleki otonomisi olan mensupları yetiştirir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, birey veya toplumların yaşamları boyunca fonksiyonel yeteneklerini ve hareket kabiliyetlerini geliştirmek, artırmak amacı ile yapılan tüm yaklaşımları kapsar. Hastalık, bozukluk ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan hareket ve fonksiyonu tehdit eden her türlü yaklaşımı içerir. Diğer taraftan yaşam kalitesinin korunması ve artırılması amacı ile sağlığın geliştirilmesi, hastalık durumunun önlenmesi, tedavi, rehabilitasyon gibi kavramlara da yer verir.
Genel olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi :
  • Edindikleri bilgi birikimi ile birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişimlere duyarlı ve bunları verdiği hizmete yansıtabilen,
  • Sağlık alanında bilimsel bilgiye ulaşabilen, güncel literatürü izleyen, değerlendiren ve uygulayabilen
  • Sağlıklı, hasta ve engelli bireylerin Fizyoterapi Rehabilitasyon gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli Fizyoterapi ve ilişkili rehabilitasyon programının tanımlamasını yapabilen, uygulayabilen,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen profesyönel fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.