Misyon ve Vizyon

Misyon
  • Bulunduğu çağın ve toplumun sağlık sorunlarını bilen, etik değerlere saygılı, teknolojide yaşanan gelişmelere ve sağlık sektörünün artan ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşam boyunca öğrenmeyi benimsemiş nitelikli fizyoterapistler yetiştirmektir.
  • Bölgesel paydaşlar ile işbirliği içerisinde özgün ve nitelikli araştırma yapmaktır.
Vizyon
  • Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen saygın bir bölüm olmak.