Sıkça Sorulan Sorular

Neden Tarsus Üniversitesini tercih etmeliyim?
Tarsus Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen güçlü ve dinamik bir gelişim göstererek kısa sürede başarısından söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Teori ve uygulamaya dayalı zengin öğrenim deneyimi, dinamik ve güçlü akademik kadrosu ve kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler ile Üniversitemiz sizlere özgün ve yetkin bir eğitim imkânı sağlayacaktır. Başka bir deyişle Üniversitemiz, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten, yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir. Eğitimimizin temel odağı ise öğrencilerimiz olup, onların kendilerini keşfetmelerine, eğitim gördükleri alanda yetkin ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarına azami özen gösterilmektedir.

Tarsus’a ulaşım imkânları nelerdir?
Tarsus kentinin jeopolitik bir önemi bulunmakta olup, gerek havaalanına gerekse de Mersin ve Adana il merkezlerine yarım saat mesafededir. Havaalanından Havaş Servisleri ile Mersin ve Adana’dan da hızlı tren ile kısa sürede kent merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Tarsus, Adana ve Mersin il merkezlerine eşit mesafede bulunan bir yerleşim yeri olup, bu kentleri birbirine bağlayan normal karayolu, otoyol ve hızlı tren ulaşımı ile erişilebilirliği yüksek olan bir kenttir.

Üniversiteye ulaşım olanakları yeterli midir?
Üniversitemiz Mersin-Adana otobanının kuzeyinde yer almakta olup, bu kentlerden karayolu, otoyol ve hızlı tren ile erişim sağlanacak kolay bir mevkidedir. Söz konusu ulaşım olanakları ile Tarsus’a gelindikten sonra yolcu taşıma kapasitesi yüksek olan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Üniversitemize kolaylıkla ulaşım sağlanabilecektir. Söz konusu toplu ulaşım araçlarının sefer sıklıkları zaman içerisinde artırılmış olup ulaşım noktasında öğrencilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır.

Sosyal ve Kültürel olarak kişisel gelişimime Tarsus’un katkısı ne olacaktır?
Tarsus; coğrafi konum avantajı, 54 ilden fazla nüfusu, yapımı devam etmekte olan Çukurova Bölgesel Havalimanına yakınlığı, tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan kadim bir kenttir. Özellikle 54 ilden fazla bir nüfusa sahip olması, kentin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini de sağlamıştır. Kentte çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri opera, tiyatro, konser gibi çokça kültürel ve sosyal organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mersin ve Adana il merkezlerine olan yakınlığı, toplamda 4 milyon nüfusa sahip olan bu iki kentin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından da istifade etmenize imkân sağlayacaktır. Nitekim her iki kentte Portakal Çiçeği, Limon Çiçeği, Turunçgiller, Milyonfest, Şaymana gibi festivaller yapılmakta, birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Kentte bulunan alışveriş merkezi, öğrencilerin alışveriş ve yemek ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet sunmaktadır. Ayrıca kentimizin denize ve yaylalara olan mesafesinin de çok kısa olması nedeniyle aynı anda dört mevsimi yaşama imkânına sahip olacaksınız.

Tarsus’ta kiralar ve hayat şartları zorlayıcı mıdır?
Tarsus gerek coğrafî konumu gerekse de iklimi ile oldukça yaşanılabilir bir şehirdir. Bu avantajlar yaşam koşullarını kolaylaştırmakla birlikte ekonomik açıdan da kenti daha avantajlı hale getirmektedir. Kiralar makul bir seviyede olup tarımın ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak yaşam için gerekli zorunlu giderlerin ekonomik değeri diğer kentlere nazaran oldukça düşüktür.

Yurt imkânı var mıdır?
Tarsus'ta Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait üç adet yurt bulunmaktadır. Söz konusu yurtların kapasitesi yüksek olmakla birlikte kentte özel yurtlar da mevcuttur.

Üniversitede yemek imkânı var mıdır?
Üniversitemizin öğle öğünü için yemekhanesi bulunmakta olup, öğrencilerimize cüzi bir ücretle dört çeşit yemek imkânı sunulmaktadır. Ayrıca yerleşkemiz içerisinde kantinlerimiz de bulunmaktadır.

Üniversitede Öğrenci Kulüpleri bulunmakta mıdır?
Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve bütün öğrencilere hitap eden öğrenci kulüplerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizce herhangi bir kulüp kurulması istemi halinde bir öğretim üyesi söz konusu kulüp için danışman olarak görevlendirilmektedir. Öğrenci Kulüpleri için daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın internet sayfasına (http://sks.tarsus.edu.tr/) girerek “Öğrenci Toplulukları” kısmını ziyaret edebilirsiniz.

Fizyoterapist kimdir?
26 Nisan 2011 Salı tarihli ve sayı: 27916 Resmi gazetede yayınlanan 6225 sayılı kanunun 9.maddesinin "b" fıkrasına göre fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmaktadır
Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen engel, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan sorunları özel ölçme-değerlendirme yöntemleri ile belirleyerek, uzman hekimin tanısına göre fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, bunun yanı sıra sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler ve koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün çalışma olanakları nelerdir?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları, kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, egzersiz danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor salonlarında, huzurevlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversite hastanelerinde çalışabilmekte, özel egzersiz danışma merkezleri açabilmektedirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü dersleri nelerdir?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde tıp derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak mesleki temel anabilim dalı dersleri verilmektedir. Özellikle mesleki dersler teorik, laboratuvar uygulaması, klinik saha uygulaması ve staj olarak yürütülmektedir. Temel mesleki derslerin ana bilim dalları; Ortopedik Rehabilitasyon, Pulmoner Rehabilitasyon, Kardiyak Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon,  Geriatrik Rehabilitasyon, Ortez ve Protez, Sporda Fizyoterapi, Nörolojik Rehabilitasyon gibi mesleğe yönelik dersler bulunmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde zorunlu klinik uygulama/staj var mıdır?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümünde 2. ve 3.sınıf yaz döneminde yaz stajı olarak planlanır. 4 sınıfta farklı departman yada hastanelerde klinik uygulamalar zorunludur.

Lisansüstü eğitim olanağı mevcut mudur?
Lisans eğitimini tamamlayan mezun öğrencilerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyom Ana Bilim Dallarından herhangi birini ilgi alanları doğrultusunda tercih ederek Yüksek Lisans ve Doktora yapma olanakları mevcuttur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim süresi kaç yıldır?
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans eğitimi 4 yıldır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmak için neler gereklidir?
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin sağlaması gereken koşullar genel not ortalamasının en az 2.00, toplam AKTS yükünün 240 olması, zorunlu ve seçmeli tüm dersleri alması ve başarılı olması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için web sayfasından "Tarsus Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne bakılabilir

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bitirenlerin alacakları ünvan nedir?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olanlar FİZYOTERAPİST ünvanı almaktadır.

Öğrenciler mezuniyetten sonra işe başlamak için herhangi bir sınavdan başarılı olmak zorundalar mıdır ?
Mezun olan fizyoterapistler özel hastanelerde, devlet hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde çalışmaya başlayabilirler. Devlet hastanelerine ya da üniversite hastanelerine atamalarında KPSS puanı gerekmektedir.

Öğrencilerin istedikleri zaman öğretim elemanlarıyla görüşebilmeleri mümkün müdür?
Bölümüzde her öğrenciye bir danışman atanmaktadır. Öğrenciler, danışmanı, dersi veren öğretim elemanı ve yönetim ile görüşebilir, onların görüşlerini alabilirler. Öğrencilere ders seçimleri, uygulama ve stajlar, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ile lisansüstü eğitim gibi konularda danışmanlık verilmektedir.

Bölüm öğrencileri yaz okulundan faydalanabilirler mi?
Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders/dersler alabilir. Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Bölüm öğrencileri ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından (Farabi, Erasmus vb.) faydalanabilirler mi?
Öğrencilerimiz Erasmus programı ile bölümün anlaşma sağladığı yurtdışında bir üniversitede; Farabi programı ile de yurt içinde anlaşma sağladığı herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir dönem ya da iki dönem eğitim görme imkânı kazanabilirler.

Bölümde eğitim dili nedir?
Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir.